Rabu, 8 Julai 2015

SOP ETIKA MAKMAL KOMPUTER


LOGO EKSA IKBN SERI ISKANDAR

MAKNA LOGO EKSA

7 WARNA MEWAKILI 7 HARI DALAM SEMINGGU. PUTIH MEWAKILI ISNIN, MERAH MEWAKILI SELASA, BIRU MEWAKILI RABU, UNGU MEWAKILI KHAMIS, HIJAU MEWAKILI JUMAAT, HITAM MEWAKILI SABTU DAN KUNING MEWAKILI AHAD.
INI MEMBAWA MAKSUD EKSA INI KENA DIJALANKAN SETIAP HARI DARI SEMASA KE SEMASA TANPA MENGIRA HARI. DENGAN INI EKSA BARU DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN SEMPURNA.
 
BENTUK BULAT YANG KITARAN EKSA PERLU DIAMALKAN SECARA BERKITARAN MANAKALA BENTUK KINCIR ANGIN DI DALAM MELAMBANGKAN KITARAN AMALAN 5S YANG DIJALANKAN DARI MASA KE SEMASA SECARA BERKITARAN
MERAH BERMAKSUD TINDAKAN MELAKSANAKAN DAN GALAKAN YANG DIBERI OLEH PIHAK PENGURUSAN. DENGAN SEMUA INI, SEMANGAT UNTUK MELAKSANAKAN SESUATU BARU AKAN MEMBARA.
BIRU MELAMBANGKAN KERJASAMA DAN PERPADUAN DARI SEMUA PIHAK UNTUK MELAKSANAKAN EKSA
KUNING MEWAKILI KEBIJAKSANAAN, INTELEK SERTA KEGEMBIRAAN UNTUK KECERIAAN SUASANA KERJA DI DALAM IKBNSI.

HIJAU MEWAKILI SEMANGAT UNTUK MEMBELAJARI, MEMBANGUNKAN DAN MENYERAPKAN UNSUR-UNSUR YANG BERGUNA UNTUK MEMBANGUNKAN AMALAN 5S DALAM INSTITUT SECARA HARMONI DAN JUGA MELAMBANGKAN AMALAN GO GREEN DI DALAM IKBNSI.

UNGU MELAMBANGKAN SIKAP BERDIKARI DAN JUGA PERTIMBANGAN YANG BAIK DALAM MELAKSANAKAN SESUATU
HITAM MELAMBANGKAN KESTABILAN AMALAN EKSA DALAM INSTITUT

PUTIH MELAMBANGKAN PERMULAAN UNTUK AMALAN EKSA. SEGALA AMALAN BERMULA DENGAN  SEHELAI KERTAS PUTIH, PERBENTUKAN DI ATASNYA ADALAH USAHA AHLI-AHLI

Selasa, 31 Mac 2015

TINDAKAN PELAKSANAAN EKSA

Penekanan terhadap pelaksanaan EKSA 5S ini terbahagi kepada 22 kategori utama yang merangkumi keseluruhan persekitaran tempat kerja di IKBN Seri Iskandar iaitu:-

1. Komponen Generik (AD-IKBNSI-01)

2. Ruang Kerja / Bilik Pegawai (AD-IKBNSI-02)

3. Stor (AD-IKBNSI-03)

4. Bilik Fail (AD-IKBNSI-04)

5. Bilik Pemandu dan Bilik Cetak (AD-IKBNSI-05)

6. Lobi, Kuanter Utama, Ruang Menunggu dan Kawasan Persekitaran Pejabat (AD-IKBNSI-06)

7. Laluan Utama dan Koridor (AD-IKBNSI-07)

8. Bilik Mesyuarat (AD-IKBNSI-08)

9. Laluan Utama dan Koridor (AD-IKBNSI-09)

10. Perpustakaan (AD-IKBNSI-10)

11. Surau (AD-IKBNSI-11)

12. Kif (AD-IKBNSI-12)

13. Tandas (AD-IKBNSI-13)

14. Dewan Makan dan Kafetaria (AD-IKBNSI-14)

15. Bengkel dan Bilik Kuliah (AD-IKBNSI-15)

16. Asrama (AD-IKBNSI-16)

17. Dewan (AD-IKBNSI-17)

18. Gelanggang / Padang / Gimnasium (AD-IKBNSI-18)

19. Garaj Kenderaan (AD-IKBNSI-19 )

20. Premis Perniagaan (AD-IKBNSI-20)

21. Bilik Sakit (AD-IKBNSI-21)

22. Lain-lain Lokasi (AD-IKBNSI-22)
 

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN EKOSISTEM SEKTOR AWAM (EKSA) IKBN SERI ISKANDAR

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA SERI ISKANDAR
 
 
1. TUJUAN
 
    Garis panduan secara minima kepada warga IKBNSI dari aspek kebersihan, kekemasan 
    dan keselamatan bagi melaksanakan EKSA secara menyeluruh.
 
2. LATAR BELAKANG
 
    Imej Korporat yang dipamerkan dalam pelaksanaan EKSA IKBNSI ialah seperti berikut:-
 
    2.1.   Persekitaran semua peringkat ruang pejabat sentiasa pada tahap yang bersih,    
             kemas dan selamat mengikut piawaian yang ditetapkan.
 
     2.2.    Keseragaman Pelabelan:-
 
              2.2.1.  Tidak keterlaluan dan memudahkan kecapaian serta bermaklumat
 
             2.2.2.  Tulisan (font) Arial dan di Bold   
 
             2.2.3.  Saiz minimum tulisan (font) Arial Black 18 (Kesesuaian saiz mengikut kate
                         gori pelabelan);
 
             2.2.4.  Saiz keluasan label : panjang x lebar minimum 1cm x 1cm
 
             2.2.5.  Warna pelabelan (laminate bagi yang kesesuaian) seperti berikut:-
 
                        i. Sektor 1 : Merah ( Red ) - Orkid
 
                       ii. Sektor 2 : Ungu ( Purple ) - Lavender
 
                      iii. Sektor 3 : Kuning ( Yellow ) - Sunflower
 
                      iv. Sektor 4 : Hijau ( Green ) - Phalaenopis
 
                       v. Sektor 5 : Biru ( Blue ) - Blue Iris
 
            2.2.6. Material adalah bersesuaian
 
   2.3.  Terkeluar dari persepsi persekitaran taska atau tadika
 
   2.4. Keseragaman warna penandaan
 
   2.5. Keseragaman material


Isnin, 1 September 2014

PENJENAMAAN SEMULA BAGI PELAKSANAAN AMALAN 5S SEKTOR AWAM DI BAWAH MAMPU

EKSA adalah singkatan kepada Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA).Ia diterajui oleh pihak MAMPU ( Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusa Malaysia) dan ia merupakan penjanamaan semula bagi Pelaksanaan Amalan 5S Sektor Awam serta bertujuan untuk meningkatkan budaya kecemerlangan organisasi yang lebih berimej korporat. Selain itu juga ianya melahirkan idea dan kreativiti dan inovasi.


LATAR BELAKANG 

 • Mampu telah mengeluarkan Panduan Amalan 5S Sektor Awam pada tahun 2010 yang mana agensi/jabatan di bawah Sektor Awam sudah boleh memperolehi Pensijilan Amalan 5S melalui pihak MAMPU (Bahagian Inspektrorat dan Pengiktirafan). Seperti sedia maklum selama ini Pensijilan 5S/QE (Sistem Persekitaran Berkualiti) di tunjangi oleh pihak MPC ( Perbadanan Produktiviti Malaysia) sejak tahun 80an lagi. Manakala tempoh pensijilan 5S ini adalah selama 2 tahun sekali.Berbanding tempoh Pensijilan 5S MPC setahun sekali.
 • Bagi merealisasi dan memantapkan lagi Amalan 5S Sektor Awam ini, pada tahun 2011 pihak MAMPU telah melaksanakan Program Training oF Trainers (ToT) Amalan 5S kepada Institut Latihan Awam. Sejak itu beberapa agensi/jabatan sektor awam mula memperolehi pensijilan 5S melalui pengauditan MAMPU. Sehingga tahun 2013 sejumlah 173 agensi/jabatan sektor awam telah memperolehi pensijilan ini.
 • Atas usaha untuk penjenamaan semula 5S Sektor Awam ini, dengan acuan sendiri dan tidak mengguna pakai nama 5S (berasal dari Jepun : Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu & Shitsuke), makapada tahun 2013, Makmal 5S dan Pilot Test EKSA telah dilaksanakan dengan menggunakan kriteria yang ditambah baik hasil perbincangan danidea dari 'pakar-pakar' wakil agensi sektor awam yang telah memperolehi Sijil 5S Sektor Awam sebelum ini.
 • Seterusnya pada awal tahun 2014, ToT EKSA telah dilaksanakan dan te;ah menjemput hampir 80 peserta daripada pelbagai agensi Sektor Awam dan Institut Latihan Awam (ILA) yang terpilih untuk memberi penjelasan berhubung pelaksanaan EKSA dalam memperkukuhkan budaya organisasi berprestasi tinggi dan inovatid, memberi pendedahan dan kefahaman menyeluruh berhubung kriteria baru EKSA, menyediakan latihan amali berkaitan tatacara pengauditan EKSA dan juga melahirkan juruaudit yang terlatih dan berkaliber dalam program pengauditan dan pensijilan EKSA.
 • Dengan perancangan rapi MAMPU melahirkan juruaudit terlatih dan berkaliber, maka EKSA akan mudah diperluaskan dan Surat Pekeliling EKSA 2014 akan dikeluarkan pada tahun berkenaan.
 •  
TUJUAN PENJENAMAAN SEMULA  


MAMPU telah mengambil inisiatif untuk menambahbaik pelaksanaan Amalan 5S yang kini dijenamakan semula kepada Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA). Langkah ini selaras dengan usaha memperkukuhkan budaya organisasi berprestasi tinggi dan inovatif dalam kalangan agensi-agensi sektor awam melalui penyediaan persekitaran, budaya kerja serta nilai yang menjadi amalan seluruh warga agensi sektor awam. 

Secara khususnya, penjenamaan semula ini dilaksanakan bertujuan untuk membolehkan agensi kerajaan:-
 • Meningkatkan imej korporat
 • Menggalakkan aktiviti ke arah mewujudkan persekitaran hijau melalui pembudayaan Go Green
 • Menyemarakkan aktiviti kreativiti dan inovasi selaras dengan tuntutan stakeholders
 • Memperluaskan pelaksanaan di agensi-agensi kerajaan 
 • Memastikan elemen pengauditan memenuhi keperluan kepelbagaian organisasi /agensi kerajaan.
Selain daripada itu, EKSA juga memperkenalkan model penilaian dan pengauditan baharu yang merangkumi Kriteria Generik dan Kriteria Khusus dengan turut mengambil kira kepelbagaian premis agensi kerajaan mengikut jenis-jenis perkhidmatan yang diberikan. Pendekatan one-size-fits-all yang dipraktikkan sebelum ini didapati kurang memadai untuk memenuhi kepelbagaian agensi kerajaan pada masa ini. Jestreu itu, penilaian EKSA ini akan disesuaikan mengikut lokaliti agensi yang diaudit.

Kesimpulannya, EKSA yang diperkenalkan ini bukan bertujuan untuk menggantikan kongsep 5S yang sedia ada diamalkan, sebaliknya menambah baik eleman 5S tersebut dengan menyokong kepada pewujudan persekitaran kerja yang kondusif.

Selasa, 8 April 2014

KEMPEN JOM JIMAT

Kempen Jom Jimat merupakan program utama yang dijalankan di Institut Kemahiran Belia Negara Seri Iskandar pada tahun 2013. Inisiatif penganjuran program ini dibuat dalam usaha membudayakan Amalan Persekitaran Berkualiti (5S) dalam kalangan warga IKBN Seri Iskandar. Kempen Jom Jimat mensasarkan untuk mengurangkan kos operasi IKBN Seri Iskandar dengam mempraktikkan budaya berjimat cermat terutamanya dalam penggunaan tenaga elektrik, air dan bekalan kertas. Kempen ini akan berjaya mencapai objektif yang ditetapkan jika semua pihak memainkan peranan dan tanggungjawab masing-masing.
 
 
OBJEKTIF
 
 • Pengurangan penggunaan tenaga elektrik, air dan bekalan kertas akan membawa kepada penjimatan kos pengurusan organisasi
 • Memberi impak positif ke atas produktiviti dan daya saing
 • Meningkatkan kecekapan dan saling mengingati sesama warga IKBN Seri Iskandar
 • Membantu mengekalkan persekitaran sihat dan selamat untuk generasi masa hadapan
 • Meningkatkan imej institut / organisasi
 • Penggunaan Sumber
 • Meningkat semangat kerjasama
MEMFOKUSKAN KEPADA TIGA(3) ISU UTAMA
 • ELEKTRIK
 • AIR
 • KERTAS
ELEKTRIK

 • Memadamkan lampu apabila meninggalkan bilik dan ruang pejabat
 • Menghidupkan penyaman udara sekiranya perlu sahaja
 • Memastikan komputer dan peralatan ICT hanya dipasang apabila perlu dan dimatikan sekiranya tidak digunakan
 • Memastikan peralatan elektrik dimatikan sebelum meninggalkan pejabat
 • Memastikan pintu dan tingkap sentiasa tertutup untuk mengelakkan udara sejuk keluar

AIR

 • Mengawal penggunaan air dan sentiasa berjimat cermat
 • Memastikan paip air ditutup dengan rapat setelah digunakan
 • Berwuduk mengikut sunnah Rasulullah yang menggunakan air semiminum mungkin
 • Menggunakan " flush" sekiranya perlu sahaja
 • Memaklumkan pihak berkenaan dengan segera jika terdapat kerosakan atau kebocoranKERTAS

 • Mencetak atau membuat salinan dokumen sekiranya perlu sahaja
 • Mencetak menggunakan kedua-dua belah muka
 • Menggunakan kertas yang terpakai semasa mencetak dokumen tidak rasmi
 • Menggunakan sepenuhnya sistem aplikasi secara online untuk mengurangkan penggunaan kertas
 • Menggunakan mel elektronik untuk urusan rasmi


Rabu, 20 Julai 2011

MENGENALI AMALAN 5S

1. TUJUAN
 • Tujuan Bahagian Satu ini ialah untuk memberi pemahaman tentang Amalan 5S.
2. LATAR BELAKANG
 • Konsep Amalan 5S mula diperkenal kepada syarikat-syarikat di negara Jepun pada awal tahun 1980an. Amalan 5S ialah kaedah atau alat pengurusan yang boleh mewujudkan persekitaran di tempat kerja berkualiti yang selesa, kemas dan selamat di dalam organisasi dan menentukan kepatuhan kepada piawaian serta dapat memupuk usaha penambahbaikan yang berterusan.
 • Di Malaysia, konsep Amalan 5S mula diperkenalkan pada pertengahan tahun 1980an dan telah dipraktikkan dalam sektor swasta terutama syarikat-syarikat multi-nasional. Kini banyak agensi-agensi Perkhidmatan Awam mengamalkan Amalan 5S malah ada di kalangannya telah mendapat pengiktirafan menerusi persijilan daripada Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC).

3. MEMAHAMI KONSEP AMALAN 5S

   3.1 Amalan 5S

3.1.1 Amalan 5S merupakan alat pengurusan persekitaran berkualiti yang dipelopori oleh Jepun dengan penumpuan kepada lima (5) langkah tindakan pelaksanaan yang bermula dengan huruf awalan ‛S‟ yang bermatlamatkan pengurusan amalan kebersihan yang bersistematik. Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke adalah perkataan Jepun yang diringkaskan menjadi 5S. Dalam Bahasa Melayu memberi maksud Sisih, Susun, Sapu, Seragam dan Sentiasa Amal.

3.1.2 Amalan 5S merupakan teknik yang paling berkesan bagi mewujudkan budaya peningkatan secara berterusan atau dikenali sebagai “Kaizen” dalam Bahasa Jepun. Kaizen adalah cara pembaikan dilakukan secara sedikit demi sedikit tetapi berterusan terutama dalam aktiviti yang berorientasikan manusia dan proses. Bagi menjayakannya, penyertaan dan komitmen yang tinggi diperlukan daripada semua peringkat anggota dalam organisasi.

3.1.3 Amalan 5S adalah asas peningkatan kualiti dan produktiviti yang berkesan kerana:

(a) Mewujudkan persekitaran tempat kerja yang berkualiti dan produktif;
(b) Hasil kebersihan, kekemasan dan keselamatan yang nyata;
(c) Lebih banyak idea kreatif dan inovatif diketengahkan oleh pekerja untuk penyelesaian  masalah dan penambahbaikan;
(d) Semua pekerja akan lebih berdisiplin dan beretika untuk menghasilkan prestasi kerja  yang lebih baik;
(e) Operasi di tempat kerja lebih senang, pantas dan selamat;
(f)  Membina budaya kerja dan nilai bersama yang cemerlang; dan
(g) Menjadi kebanggaan semua pekerja dan meningkatkan imej organisasi.


3.2 Prinsip Amalan 5S

          3.2.1 Sisih (Seiri): Menyisih dan melupuskan (membuang) barang yang tidak perlu di                           tempat kerja

  Sisih merupakan satu proses kerja mengasing barangan yang diperlukan dan tidak  diperlukan daripada sekumpulan barangan di tempat kerja. Proses pengasingan ini  membantu dalam menentukan barangan yang diperlukan pada masa sekarang atau  masa hadapan dan perlu disimpan di tempat penyimpanan yang ditetapkan.  Barangan yang tidak diperlukan akan dilupuskan.

3.2.2. Susun (Seiton): Menyusun dan menyimpan barang dengan kemas, mudah diambil  dan disimpan semula di tempatnya

Menyusun dan melabel dilakukan setelah kesemua barangan yang tidak perlu diasingkan. Susunan barangan dilakukan mengikut kumpulan yang sama. Tujuan utama  menyusun ialah:

 • menjimatkan penggunaan ruang;
 • penyimpanan barangan lebih kemas dan teratur; dan
 • memudahkan proses mengesan dan mendapatkan barangan pada masa akan         datang.
3.2.3. Sapu (Seiso): Mencuci atau membersihkan tempat kerja dengan rapi supaya tiada habuk, kotoran di atas lantai, mesin, peralatan dan persekitaran tempat kerja

Persekitaran yang bersih diperlukan oleh semua peringkat pekerja untuk merasa selesa dan ceria apabila bekerja. Selain meningkatkan kecekapan kerja, menyapu juga boleh mempertingkatkan tahap keselamatan di tempat kerja dan peralatan yang digunakan. Tujuan menyapu untuk menghilangkan habuk atau kekotoran yang melekat di lantai, mesin di tempat kerja atau barang-barang yang telah disisih dan disusun. Satu senarai semak hendaklah diletakkan untuk menjadi panduan kepada pekerja tentang apa yang harus dilakukan pada masa akan datang dalam aktiviti ini. Menjadi keperluan tempat/peralatan/kawasan yang disapu/dibersih pada setiap masa dengan jadual penyelenggaraan yang berkesan.

3.2.4 Seragam (Seiketsu): Mematuhi piawaian persekitaran berkualiti di tempat kerja bagi memastikannya bersih dan teratur sepanjang masa

Seragam hanya dapat dilakukan setelah aktiviti sisih, susun, dan sapu telah disempurnakan. Seragam atau mengekalkan kebersihan tempat kerja pada tahap asal adalah penting supaya segala usaha yang dilakukan dalam tiga aktiviti terdahulu tidak menjadi sia-sia. Aktiviti yang dilakukan sendiri oleh setiap pekerja akan menyemai sifat kekitaan dan cintakan kebersihan di tempat kerja. Panduan diperlukan untuk dipatuhi oleh pekerja bagi menjamin kualiti dan piawaian yang telah ditentukan. Antaranya ialah Standard Operation Procedure

3.2.5 Sentiasa Amalkan (Shitsuke): Melatih pekerja berdisiplin untuk mengamalkan sistem Amalan 5S secara berterusan supaya menjadi tabiat dan budaya kerja berkualiti dalam organisasi

Budaya kerja cemerlang dapat dibangunkan dengan mematuhi panduan dan piawaian yang telah ditentukan. Setiap pekerja perlu faham, patuh, berusaha dan mengamalkan penjagaan kebersihan organisasi serta tempat kerja. Amalan kebersihan ini dapat disemai dalam diri individu dengan memberi tunjuk ajar menerusi program latihan
secara berkala.

3.3 Faedah Melaksanakan Amalan 5S 
 
3.3.1  Persekitaran tempat kerja menjadi lebih bersih, kemas dan tersusun rapi;
3.3.2  Persekitaran tempat kerja menjadi lebih selamat;
3.3.3  Pekerja berpeluang menjana idea yang bernas dan kreatif untuk mencapai persekitaran  tempat kerja yang bersih dan kondusif;
3.3.4  Proses pencarian menjadi lebih mudah dan pantas dalam melaksanakan kerja;
3.3.5  Kesilapan kerja dapat dielakkan melalui kalis kesilapan (mistake proofing);
3.3.6 Sebarang masalah dan kecacatan dapat dikesan semasa proses pengeluaran/pemberian  perkhidmatan;
3.3.7  Mewujudkan kaedah-kaedah dan piawaian kerja yang jelas;
3.3.8 Mengoptimumkan penggunaan ruang kerja dengan pengurusan persekitaran yang    berkualiti;
3.3.9    Kawalan stok/inventori yang lebih berkesan;
3.3.10  Pengurusan kos yang lebih berkesan;
3.3.11  Rungutan pelanggan dapat dikurangkan terhadap penyampaian perkhidmatan;
3.3.12  Memudahkan urusan penyelenggaraan;
3.3.13  Meningkatkan semangat kerja berpasukan; dan
3.3.14  Meningkatkan imej korporat organisasi.

3.4 Hasil Yang Dijangka Dari Amalan 5S

     3.4.1 Penjimatan Kos:

(a) Penjimatan penggunaan inventori;
(b) Menghalang kerosakan ke atas inventori;
(c) Menghalang salah letak peralatan dan perkakasan; dan
(d) Mempercepatkan proses pencarian pengesanan dalam sesuatu urusan kerja.
    
     3.4.2 Meningkatkan kecekapan penggunaan sumber:

(a) Mengoptimumkan penggunaan kawasan/tempat kerja;
(b) Penghapusan masa pencarian peralatan dan pembaziran bahan mentah/proses;
     dan
(c) Mempermudah kawalan dan penyelenggaraan.
  
     3.4.3 Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan penyelenggaraan:

(a) Mengekalkan dan meningkatkan keupayaan jangka hayat mesin, peralatan dan      kemudahan-kemudahan yang diguna pakai;
(b) Mengekalkan dan meningkatkan keupayaan beroperasi mesin, peralatan dan          kemudahan-kemudahan; dan
(c) Mengurangkan pembaziran dan kadar kerosakan mesin, peralatan dan kemudahan-  kemudahan.

3.4.4 Jaminan kualiti:

(a) Meningkatkan kualiti dan produktiviti barangan/perkhidmatan;
(b) Meningkatkan keupayaan melaksanakan kerja dengan lebih pantas dan selamat; dan
(c) Memastikan penyampaian produk/perkhidmatan cekap dan berkesan.

3.4.5 Meningkatkan keselamatan di persekitaran tempat kerja:

(a) Menghapuskan keadaan yang membahayakan;
(b) Meningkatkan tahap kesihatan di tempat kerja;
(c) Menghapuskan keadaan yang boleh mendatangkan kecederaan dan
     kemalangan;
(d) Mengelakkan berlakunya kesilapan dan kecuaian; dan
(e) Pematuhan kepada peraturan-peraturan.

3.4.6 Meningkatkan motivasi pekerja:

(a) Perhubungan yang baik antara anggota;
(b) Membentuk disiplin yang tinggi; dan
(c) Membentuk semangat kerjasama dan kerja berpasukan.

3.5 Tindakan Yang Bukan Amalan 5S

Antara tindakan yang bukan ciri Amalan 5S adalah seperti berikut:

3.5.1 Memberi latihan pengemasan;
3.5.2 Satu cara untuk menyalahkan orang lain sekiranya berlaku sebarang kecacatan;
3.5.3 Satu cara untuk memaksa orang bekerja;
3.5.4 Satu cara untuk memaksa orang bekerja dengan lebih tekun dan pantas; dan
3.5.5 Dibuat pada bulan-bulan atau tahun-tahun tertentu (bermusim) sebagai contoh dilaksanakan dalam bulan kualiti atau pertandingan sahaja.

3.6 Tentangan Terhadap Pelaksanaan Amalan 5S

Antara bentuk persoalan mempamerkan tingkah laku penentangan pelaksanaan Amalan 5S ialah:

3.6.1  Apa yang hebat sangat tentang Amalan 5S?
3.6.2  Kenapa saya sebagai Ketua Jabatan, perlu jadi pengerusi Amalan 5S?
3.6.3  Kenapa perlu bersih, sedangkan ia akan kotor lagi?
3.6.4  Adakah melakukan sisih dan susun akan meningkatkan output?
3.6.5 Kenapa perlu tumpu sangat pada suatu yang remeh seperti Amalan 5S (sisih dan  susun)?
3.6.6 Bukankah kita memang sudah lakukan Amalan 5S?
3.6.7 Sememangnya tempat kerja saya berserabut, tetapi saya tahu mana hendak mendapatkannya?
3.6.8 Bukankah kita dah lakukan Amalan 5S setahun dulu?
3.6.9 Bukankah Amalan 5S dan aktiviti penambahbaikan lain sesuai untuk kilang   
           sahaja?
3.6.10 Tidak tahukah bahawa kami terlalu sibuk untuk melaksanakan Amalan 5S (sisih
           dan susun)?
3.6.11 Siapa mereka, hendak arahkan saya buat Amalan 5S?
3.6.12 Kita tidak perlukan Amalan 5S. Kita bukan kerja cari untung, jadi buat kerja kita
           sajalah?

4. KUNCI KEJAYAAN AMALAN 5S

4.1 Sokongan Dan Komitmen Berterusan Dari Pengurusan Atasan

Sokongan dan komitmen pihak pengurusan atasan dapat mewujudkan suasana yang menyemarakkan pelaksanaan Amalan 5S selain mampu memberi kesan yang berpanjangan. Pihak pengurusan atasan akan memberikan hala tuju dan keputusan-keputusan untuk memastikan Amalan 5S dapat dilaksanakan dalam organisasi dengan baik oleh anggotanya.

4.2 Membentuk Prasarana Yang Berkesan

Sediakan prasarana yang bersesuaian. Menjadi kepentingan untuk mengenal pasti terlebih dahulu aspek atau ruang yang bersesuaian untuk dilaksanakan Amalan 5S dalam organisasi. Tindakan yang bersistematik adalah perlu dengan mewujudkan beberapa jawatankuasa bagi pelaksanaan Amalan 5S dan terma rujukan yang jelas.

4.3 Mengadakan Sistem Komunikasi Yang Berkesan

Sediakan dan lancarkan sistem atau kaedah komunikasi yang sesuai. Ini penting bagi memberikan penerangan akan keperluan, kepentingan dan kebaikan 5S di organisasi kepada anggota lain. Untuk itu, beberapa kaedah boleh digunakan misalnya:

4.3.1 Melalui mesyuarat;
4.3.2 Menggunakan intranet seperti portal, blog atau laman web organisasi;
4.3.3 Informasi di papan kenyataan;
4.3.4 Poster dan risalah; dan
4.3.5 Surat berita dalaman (Newsletter).

4.4 Melatih Semua Peringkat Anggota Untuk Mengamalkan Amalan 5S

Mengadakan latihan kepada kumpulan-kumpulan yang terlibat dalam Amalan 5S dan anggota lain di dalam organisasi. Perlu dirancang latihan asas Amalan 5S kepada setiap anggota. Ini bagi membolehkan seluruh anggota organisasi tahu apa peranan yang harus mereka laksanakan dalam Amalan 5S.

4.5 Projek Perintis Amalan 5S – Model 5S

Mulakan dengan projek perintis Amalan 5S. Pilih kawasan yang kebanyakan anggotanya menunjukkan simptom kurang bermotivasi untuk bekerja, mungkin kerana terlalu sesak, tidak terurus dan sebagainya. Kawasan berkenaan juga harus mempunyai kesan visual positif apabila Amalan 5S dilaksanakan. Dengan pengalaman projek perintis ini kelak dapat digunakan untuk merancang pelaksanaan Amalan 5S yang lebih menyeluruh dalam organisasi. Hasil dari pelaksanaan projek perintis 5S, adalah penting dilakukan penilaian dan semakan. Dapatkan maklum balas dan idea daripada ahli kumpulan projek perintis Amalan 5S berkenaan untuk input penambahbaikan dalam pelan pelaksanaan Amalan 5S organisasi.

4.6 Penandaarasan Amalan Terbaik
      Wujudkan dan kongsikan amalan terbaik (best practices). Antaranya mengadakan lawatan ke syarikat-syarikat atau agensi-agensi yang menjadi model Amalan 5S untuk penambahbaikan yang berterusan. Sediakan dan gunakan pangkalan data berkaitan amalan-amalan yang terbaik dan mesti dikongsi dengan anggota yang lain.

4.7 Pelan Pelaksanaan Amalan 5S – Kitaran P-D-C-A

        Sediakan pelan pelaksanaan Amalan 5S yang menyeluruh dengan merangka pendekatan yang sistematik dengan menggunakan Kitaran P-D-C-A (Rancang (Plan) - Laksana (Do) - Periksa (Check) - Tindakan (Action)). Sentiasa menilai dan membuat pengubahsuaian. Dalam pelaksanaan Amalan 5S, setiap masalah yang dihadapi harus dijadikan teladan dan daripadanya mesti dilakukan penambahbaikan. Ubahsuai atau pilih pendekatan dan kaedah pelaksanaan bagi memastikan Amalan 5S di organisasi lebih berkesan.

4.8 Mengamalkan Penilaian Prestasi Dan Sistem Ganjaran

Audit Dalaman Amalan 5S dalam organisasi adalah kaedah terbaik membuat penilaian prestasi Amalan 5S. Penilaian ini boleh disusuli dengan sistem ganjaran yang menawarkan ganjaran pada setiap pasukan yang berjaya dalam pelbagai kategori yang dianjurkan.

5. PENUTUP

5.1  Konsep Amalan 5S mudah difahami oleh setiap anggota kerana perkara ini hanya memerlukan  pengetahuan konvensional dan disiplin serta komitmen yang tinggi. Amalan ini boleh  dilaksanakan di semua organisasi.
5.2   Amalan 5S dapat memupuk semangat kerja berpasukan, disiplin diri dan dapat meningkatkan  rasa tanggungjawab serta sayang kepada organisasi.
5.3   Amalan 5S dapat mewujudkan persekitaran kerja yang produktif, bersih dan selamat ke arah  sistem penyampaian perkhidmatan IKBN bertaraf dunia.
5.4  Komitmen yang berterusan daripada pihak pengurusan serta penglibatan semua warga  menjadi tunjang kepada kejayaan pelaksanaan Amalan 5S.
5.5 Amalan 5S perlu dilaksanakan secara berterusan untuk mengekalkan prestasi  penyampaian perkhidmatan organisasi yang cemerlang.