Selasa, 31 Mac 2015

TINDAKAN PELAKSANAAN EKSA

Penekanan terhadap pelaksanaan EKSA 5S ini terbahagi kepada 22 kategori utama yang merangkumi keseluruhan persekitaran tempat kerja di IKBN Seri Iskandar iaitu:-

1. Komponen Generik (AD-IKBNSI-01)

2. Ruang Kerja / Bilik Pegawai (AD-IKBNSI-02)

3. Stor (AD-IKBNSI-03)

4. Bilik Fail (AD-IKBNSI-04)

5. Bilik Pemandu dan Bilik Cetak (AD-IKBNSI-05)

6. Lobi, Kuanter Utama, Ruang Menunggu dan Kawasan Persekitaran Pejabat (AD-IKBNSI-06)

7. Laluan Utama dan Koridor (AD-IKBNSI-07)

8. Bilik Mesyuarat (AD-IKBNSI-08)

9. Laluan Utama dan Koridor (AD-IKBNSI-09)

10. Perpustakaan (AD-IKBNSI-10)

11. Surau (AD-IKBNSI-11)

12. Kif (AD-IKBNSI-12)

13. Tandas (AD-IKBNSI-13)

14. Dewan Makan dan Kafetaria (AD-IKBNSI-14)

15. Bengkel dan Bilik Kuliah (AD-IKBNSI-15)

16. Asrama (AD-IKBNSI-16)

17. Dewan (AD-IKBNSI-17)

18. Gelanggang / Padang / Gimnasium (AD-IKBNSI-18)

19. Garaj Kenderaan (AD-IKBNSI-19 )

20. Premis Perniagaan (AD-IKBNSI-20)

21. Bilik Sakit (AD-IKBNSI-21)

22. Lain-lain Lokasi (AD-IKBNSI-22)
 

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN EKOSISTEM SEKTOR AWAM (EKSA) IKBN SERI ISKANDAR

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA SERI ISKANDAR
 
 
1. TUJUAN
 
    Garis panduan secara minima kepada warga IKBNSI dari aspek kebersihan, kekemasan 
    dan keselamatan bagi melaksanakan EKSA secara menyeluruh.
 
2. LATAR BELAKANG
 
    Imej Korporat yang dipamerkan dalam pelaksanaan EKSA IKBNSI ialah seperti berikut:-
 
    2.1.   Persekitaran semua peringkat ruang pejabat sentiasa pada tahap yang bersih,    
             kemas dan selamat mengikut piawaian yang ditetapkan.
 
     2.2.    Keseragaman Pelabelan:-
 
              2.2.1.  Tidak keterlaluan dan memudahkan kecapaian serta bermaklumat
 
             2.2.2.  Tulisan (font) Arial dan di Bold   
 
             2.2.3.  Saiz minimum tulisan (font) Arial Black 18 (Kesesuaian saiz mengikut kate
                         gori pelabelan);
 
             2.2.4.  Saiz keluasan label : panjang x lebar minimum 1cm x 1cm
 
             2.2.5.  Warna pelabelan (laminate bagi yang kesesuaian) seperti berikut:-
 
                        i. Sektor 1 : Merah ( Red ) - Orkid
 
                       ii. Sektor 2 : Ungu ( Purple ) - Lavender
 
                      iii. Sektor 3 : Kuning ( Yellow ) - Sunflower
 
                      iv. Sektor 4 : Hijau ( Green ) - Phalaenopis
 
                       v. Sektor 5 : Biru ( Blue ) - Blue Iris
 
            2.2.6. Material adalah bersesuaian
 
   2.3.  Terkeluar dari persepsi persekitaran taska atau tadika
 
   2.4. Keseragaman warna penandaan
 
   2.5. Keseragaman material